Klachtenregeling

Neem contact met ons op!

Klachtenregeling

Omdat ICT-Hulp Uitgeest haar klanten een optimale service wil verlenen, vind ICT-Hulp Uitgeest het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over het door ICT-Hulp Uitgeest verleende dienst. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk.

Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat de verleende dienst niet de eigenschappen heeft die u op grond van de kwaliteit mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken, dit kan zowel per e-mail als brief.

Als u een klacht indient zal deze uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Mocht daarvoor meer tijd nodig zijn, dan krijgt u binnen 14 dagen te weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Wordt een klacht niet naar tevredenheid van de consument opgelost, dan kan deze gebruik maken van de bemiddelingsregeling van ICTWaarborg door het bemiddelingsformulier op ICT Waarborg in te vullen.