Gedragscode

Kwaliteit, kennis, service en betrouwbaarheid is waar ICT-Hulp Uitgeest voor staat: afspraak is afspraak. ICT-Hulp Uitgeest staat voor duidelijkheid en dat is ook in de gedragscode terug te vinden.

 1. Bij dienstverlening aan klanten dient ICT-Hulp Uitgeest de algemene voorwaarden te hanteren.
 2. De klant krijgt alle afspraken (aanbiedingen, offertes, opdrachten en reparaties) en eventuele wijzigingen op papier.

 3. ICT-Hulp Uitgeest houdt zich aan de wet en aan de licentievoorschriften van fabrikant m.b.t. hard- en software.

 4. ICT-Hulp Uitgeest beschikt over voldoende kennis van de diensten die het verleend.
 5. ICT-Hulp Uitgeest geeft op de verleende diensten minimaal 3 maanden garantie.
 6. Op reparaties wordt minimaal drie maanden garantie gegeven. De technische uitvoering van reparatie en onderhoud gebeurt conform de richtlijnen van de fabrikant. Onderdelen worden niet onnodig vervangen en vervangen onderdelen worden, indien gewenst, na de reparatie aan de klant meegegeven. Er wordt alleen uitgevoerd waarvoor toestemming is gegeven. Werkzaamheden worden duidelijk gespecificeerd op de factuur.
 7. ICT-Hulp Uitgeest onderhoudt goede contacten met haar collega’s. Het maakt zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie en laat zich zonder noodzaak tegenover derden niet negatief uit over collega’s of hun optreden.
 8. ICT-Hulp Uitgeest tracht te voorkomen dat verschillen van mening over haar optreden escaleren. Bij een geschil met een klant werkt ICT-Hulp Uitgeest mee aan bemiddeling via ICTWaarborg en beslechting van geschillen via de Geschillencommissie ICTWaarborg of een andere door ICTWaarborg goedgekeurde onafhankelijke geschillencommissie.
 9. Indien ICT-Hulp Uitgeest een geschil met een klant wil laten beslechten, legt het dit voor aan de Geschillencommissie ICTWaarborg of een andere door ICTWaarborg goedgekeurde onafhankelijke geschillencommissie, behalve wanneer de klant er de voorkeur aan geeft het geschil door de rechter te laten behandelen.
 10. ICT-Hulp Uitgeest hanteert een privacyverklaring dat voor klanten op toegankelijke wijze ter inzage is.
 11. ICT-Hulp Uitgeest staat in voor de privacy van de klant, zoals beschreven in de privacyverklaring. Alle gegevens die ICT-Hulp Uitgeest bij reparatie van apparatuur van de klant noodzakelijkerwijze onder ogen komen vallen onder de geheimhoudingsplicht, behalve in die gevallen dat dit in strijd is met de wet.